|

Aktualizacja Podręcznika kwalifikowalności kosztów PT PROW

26 marca ukazała się aktualizacja Podręcznika kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020.

PODRĘCZNIK DO POBRANIA.