|

[WPIS AKTUALIZOWANY] Poradnik antykryzysowy dla obszarów wiejskich

[12.04.2021 r.]

Polecamy lekturę poradnika antykryzysowego dla obszarów wiejskich, który od początku pandemii wydaje  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Przedstawiane są w nim bieżące regulacje, rekomendacje i akcje, łagodzące skutki pandemii COVID-19 dla gospodarki wiejskiej i wiejskich gospodarstw domowych.

Regulacje

Obiekty noclegowe zamknięte - z wyjątkami

Do 18 kwietnia 2021 roku przedłużony został zakaz prowadzenia działalności w obiektach hotelarskich. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dopuszcza jednak świadczenie usług hotelarskich dla określonych grup osób wyszczególnionych w Rozdziale 3 § 9 pkt. 3. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 11 kwietnia 2021

W związku z pandemią COVID-19 rodzice i opiekunowie są uprawnieni do dodatkowego zasiłku na opiekę nad dziećmi do lat 8 oraz dziećmi niepełnosprawnymi do 24 lat. Okres wypłaty zasiłku, zarówno dla ubezpieczonych w ZUS, jak w KRUS obowiązuje do 11 kwietnia bieżącego roku.

Wydłużony termin sprawozdań finansowych NGO

W związku z pandemią Covid-19 terminy podpisywania i składania obowiązujących organizacje pozarządowe sprawozdań finansowych za rok 2020 przesunięte o 3 miesiące.

Rekomendacje

Profile działalności dedykowane dla obszarów górskich i podgórskich – szkolenie e-learningowe

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że wciąż można się zgłaszać do udziału w szkoleniu e-learningowym pn. „Profile działalności dedykowane dla obszarów górskich i podgórskich". Szkolenie trwa do 23.04.2021 r. na platformie edukacyjnej CDR O/Kraków www.cdrkursy.edu.pl.

Badanie „Moja sytuacja w czasie koronawirusa"

W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, realizowany jest projekt badawczy, w którym analizowana jest kwestia, jak pandemia wpłynęła na życie: rodzinne, zawodowe, społeczne Polaków ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi i rolników. Dostępny jest już raport z badań prowadzonych w roku 2020. Aktualnie trwa kolejny etap badań, w którym zainteresowane osoby mogą wziąć udział wypełniając ankietę on-line.

Wirtualne Targi Żywności i Napojów

W dniach 20-22 kwietnia 2021 r. odbędą się VII Targi  WORLDFOOD POLAND – najważniejsze targi w Polsce poświęcone sektorowi spożywczemu – od produkcji aż po wyrób końcowy i jego sprzedaż. Ze względu na pandemię Targi oferują możliwość spotkania polskiego sektora rolno-spożywczego z międzynarodowymi partnerami oraz nawiązania nowych relacji biznesowych na świecie za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej.

Konferencja pt.: Przemysł żywnościowy a ochrona danych osobowych

Polska Federacja Producentów Żywności (PFPZ) zaprasza na konferencję odbywającą się pod honorowym patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „Przemysł żywnościowy a ochrona danych osobowych – szanse i zagrożenia w dobie gospodarki opartej o dane".  Konferencja odbędzie się online w dniu 14.04.2021 r.

Akcje

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni"

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni" to cykl wydarzeń przygotowany z myślą o popularyzacji wkładu jaki KGW wnoszą w rozwój polskiej wsi i jej dziedzictwa kulturowego. Na festiwal składa się 16 imprez wojewódzkich oraz wielki finał na Stadionie Narodowym PGE w Warszawie. Zgłoszenia uczestnictwa do 20 kwietnia br.

Konkurs fotograficzny  "Nowoczesna polska wieś"

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs fotograficzny pt. „Nowoczesna polska wieś" ma przynieść efekt w postaci zdjęciowej dokumentacji efektów osiągniętych w rolnictwie i przetwórstwie żywności, dzięki inwestycjom dofinansowanym ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz 2021-2027.  Konkurs trwa od 30 marca do dnia 20 września 2021 roku.


Poniżej poprzednie wydania Poradnika:

6.04.2021 r.

16.03.2021 r.

11.01.2021 r.

20.01.2021 r.

1.02.2021 r.

8.02.2021 r.

Źródło: JC KSOW, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.