|

[Zapowiedź] Jakie wyzwania czekają polskie rolnictwo?

W ramach jednego z najważniejszych wydarzeń w branży rolno-spożywczej – Europejskiego Forum Rolniczego, odbędzie się debata online o tytule „Cele WPR a przyszłość europejskiego rolnictwa”.

Co stoi za tytułem debaty?

Podczas dyskusji z politykami odpowiadającymi za kształt Wspólnej Polityki Rolnej, poruszone zostaną kwestie najważniejszych wyzwań stojących przed polskim i europejskim rolnictwem. Celem nowej polityki WPR ma być zachowanie i odtworzenie ekosystemów oraz zapewnienie rolnikom warunków niezbędnych do produkcji pełnowartościowej, przystępnej cenowo i bezpiecznej żywności, przy jednoczesnym zagwarantowaniu godnych warunków życia na obszarach wiejskich. Jak polscy rolnicy mogą sprostać tym wyzwaniom?

Jak zrealizować te cele, biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych krajów członkowskich? Jak w ich osiągnięciu mogą pomóc innowacje, odpowiedni poziom doradztwa rolniczego lub rozwiązania zabezpieczające rolników przed utratą dochodów w wyniku zdarzeń losowych?

Odpowiedzi na te i inne pytania, usłyszymy od uczestników debaty, w składzie:

    Janusz Wojciechowski – Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej
    Grzegorz Puda – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
    Artur Balazs – Przewodniczący Kapituły Fundacji EFRWP, były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
    Julia Klöckner – Minister Rolnictwa i Polityki Żywnościowej (Niemcy)
    Julien Denormandie – Minister Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa (Francja)

Jak i kiedy wziąć w niej udział?

Debata odbędzie się 25 czerwca o godzinie 9:00. Chętnych do jej śledzenia lub aktywnego w niej uczestnictwa, zapraszamy na stronę wydarzenia, zawierającą wszystkie niezbędne informacje.

Źródło: JC KSOW