Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Dolny Śląsk na II Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizował w dniach 09-11.04.2010r stoisko promocyjne z ofertą produktów ekologicznych z Województwa Dolnośląskiego na II  Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach. Współorganizatorami Targów były: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Polską Organizację Turystyczną, Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego oraz Targi Kielce przy współpracy z WTO Światową Organizacją Turystyczną i Europejską Federacją Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej Eurogites. Targi stanowiły niepowtarzalną okazję dla promocji turystycznej Dolnego Śląska oraz były platformą wymiany doświadczeń organizacji rządowych i pozarządowych wspierających rozwój turystyczny wsi oraz szansą prezentacji ofert turystycznych (produktu lokalnego, dobrej żywności, kuchni regionalnej, wyrobów ludowych) szerokiemu gronu odbiorców.

Na dolnośląskim stoisku zaprezentowały się: LGD Partnerstwo Izerskie, LGD Wrzosowa Kraina, Gospodarstwo Ekologiczne EkoAr – Anna i Mirosław Lech.

                          

Więcej zdję: przejdz do Galerii

„Prezentacja tradycyjnych stołów wielkanocnych, palm i pisanek” w Arkadach Wrocawskich

Już po raz trzeci w Arkadach Wrocławskich w dniu 27 marca br. odbyła się „Prezentacja tradycyjnych stołów wielkanocnych, palm i pisanek”.                         Organizatorem „Prezentacji tradycyjnych stołów wielkanocnych, palm i pisanek” był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wojewódzka Rada Kół Gospodyń Wiejskich działająca przy Wojewódzkim Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Dolnośląska Izba Rolnicza. Wicemarszałek Stanisław Longawa dokonał uroczystego otwarcia Prezentacji oraz przywitał przybyłych gości.                                                                                                                             Podczas trwania imprezy zaprezentowanych zostało 31 tradycyjnych stołów wielkanocnych, przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Województwa Dolnośląskiego. Wszystkie stoły wielkanocne zostały poświęcone przez Jego Ekscelencję Edwarda Janiaka Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Wrocławskiej. Imprezie towarzyszył konkurs wielkanocnych palm, pisanek oraz koszyczków wielkanocnych przygotowanych przez Kluby Edukacyjne 4H. W kategorii „najładniejsza palma wielkanocna” I miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Łaziska gmina Bolesławiec, II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich ze Swojkowa gmina Domaniów, III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich „Jodłóweczki” gmina Brzeg Dolny. W kategorii „najładniejsza pisanka wielkanocna” I miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Rudy Sułowskiej gmina Milicz, II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich z Goliszowa gmina Chojnów, III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich z Jaczkowic gmina Oława. W kategorii „najładniejszy koszyczek wielkanocny” I miejsce zajął Klub Edukacyjny 4H „Mściwoje” z Niedaszowa, II miejsce zajął Klub Edukacyjny 4H „Zimna Woda” z Pasiecznika, III miejsce zajął Klub Edukacyjny 4H z Jordanowa Śląskiego.                                                                                                                            Przy suto zastawionych stołach odwiedzający mogli skosztować oraz zakupić wyśmienite ciasta, m. in. wielkanocne mazurki oraz  wielkanocne baby, baranki, żurek, jajka faszerowane, sałatki, swojskie wędliny, pasztety, paschy wielkanocne, chlebek wielkanocny i wiele innych świątecznych smakołyków. Wszystkie stoły zostały przygotowane efektownie i z pomysłem.
Podczas Prezentacji można było kupić ręcznie wykonane kartki świąteczne, palmy, pisanki, baranki z ciasta, stroiki świąteczne. Całość Prezentacji uświetniły występy zespołów folklorystycznych wykonujących pieśni ludowe związane z obchodami Świąt Wielkanocnych: Zespół „Macierzanka” z Wojciechowa, Zespół „Goliszowianie” z Goliszowa, Zespół „Wrzos” z Chociemyśla, Zespół „Leszczynki” z Dobroszyc, Zespół „Marysieńki” z Radostowa Dolnego. Celem imprezy było zaprezentowanie jak najszerszemu gronu mieszkańców Dolnego Śląska polskich tradycji wielkanocnych oraz kultywowanie różnorodności zwyczajów związanych z obchodami Świąt.

                                           Uroczyste otwarcie prezentacji przez Wicemarszałka Stanisława Longawę. 

                                               Jego Ekscelencja Edward Janiak Biskup Pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej

Więcej zdjęć - przejdź do Galerii

Spotkanie partnerów sieci celem wymiany informacji LGD Dolnego Śląska

     W dniach 11-12 marca br. w Fundacji  Centrum Spotkań i Dialogu Misjonarze Klaretyni w miejscowości Krzydlina Mała  odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z naszego województwa.

     W pierwszym dniu spotkania Pani Marta Gozdek i Pani Bernadeta Trokielewicz, przedstawicielki Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zapoznały  uczestników spotkania z aspektami prawnymi, celami, rolą oraz zakresem tworzenia i rozwojem mikroprzedsiębiorstw. Ponadto, poruszone zostały zagadnienia dotyczące sporządzania ekonomicznego planu operacji, zakres pomocy dla firmy rozpoczynającej działalność gospodarczą w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz w ramach działania  Tworzenie i rozwój  mikroprzedsiębiorstw.
     W drugim dniu spotkania poruszono zagadnienia związane z zasadą wymiany informacji pomiędzy LGD, Samorządem Województwa i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z realizacją naborów w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. Omówione zostały projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie: szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Projekt  zmiany w umowie o warunkach i sposobie realizacji LSR.
Podczas spotkania przedstawiciele Lokalnych Grup Działania mieli możliwość wymiany informacji oraz przeprowadzenie merytorycznej dyskusji na temat problematycznych kwestii.

Do pobrania:

Rozwiązanie umowy ramowej(pobierz)
Koszty kwalifikowalne w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,nabywanie umiejętności i aktywizacja”(pobierz)
Zmiany w umowei o warunkach i sposobie realizacji LSR (pobierz)
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu  przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,nabywanie umiejętności i aktywizacja” (pobierz)
Proponowane zmiany w rozporządzeniu MRiRW z dnia 8 lipca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 138, poz. 868, z 2009 r. Nr 71, poz. 613) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013(pobierz)

Promocja dolnośląskich produktów ekologicznych i producentów branży rolno-spożywczej na Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej Bio-Fach w Norymberdze

                        

          Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizował w dniach 17-20.02.2010r stoisko promocyjne z ofertą produktów ekologicznych z Województwa Dolnośląskiego na Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej Bio-Fach 2010 w Norymberdze, największych i najbardziej prestiżowych targach  na świecie. Targi  odwiedziła również  grupa rolników, podmiotów gospodarczych branży ekologicznej i doradców, dla których przy wsparciu merytorycznym i finansowym Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich,  Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował - wyjazd szkoleniowy. Targi Bio-Fach jako jedyne dają  możliwość spotkania się szerokiego grona rolników, handlowców, producentów, a także przetwórców ekologicznych z różnych państw i regionów świata. Widoczne na targach tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego mają istotny wpływ na politykę unijną w tej dziedzinie i są prawdopodobnym kierunkiem zmian w naszym kraju. Obserwacja światowego rynku produktów ekologicznych zarówno dla wystawców jak też uczestników wyjazdu szkoleniowego z Województwa Dolnośląskiego miała duże znaczenie, pozwoliła na utrwalenie kierunku i wiedzy w zakresie indywidualnego rozwoju gospodarstw ekologicznych, prowadzenia przetwórstwa i wprowadzania produktów do obrotu. Promocja dolnośląskich produktów ekologicznych i producentów branży rolno-spożywczej na Targach została  sfinansowania ze środków Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz środków budżetu państwa.

W urządzeniu stoiska promocyjnego Województwa Dolnośląskiego uczestniczyły firmy:    

1. „Runoland”  Sp. J.B. Leśniewski i Wspólnicy z Góry

2.   PPHU "Eko-Ar" - Mirosław Lech z Jarkowa

3.  Gospodarstwo Ekologiczne Jan Mrozik „EKO.BIOKORN – Lubomierz

„Runoland”  Sp. J.B. Leśniewski i Wspólnicy z Góry – oferująca  przetwory z runa leśnego- grzyby, żurawina jagody, borówki oraz  warzyw i owoców.

Nawiązane kontakty i wstępne umowy handlowe z firmami z :
USA, Izraela, Węgier,  Szwecji, Holandii, Niemiec,
2 hurtowni ekologicznych  w Polsce,  Organic Farma Zdrowia POLSKA - siec sklepów ekologicznych zainteresowani całym asortymentem,

PPHU "Eko-Ar" - Mirosław Lech– oferująca owoce aronii przetworzone tj soki dżemy, konfitury, soki, herbata. 

Nawiązane kontakty i wstępne umowy handlowe z firmami z:


Szwecji -  Niemiec,  Włoch,  Dubaju,   Japonii,  oraz kontakty z polskimi partnerami: Biofuturo,   Vitamix  

Gospodarstwo Ekologiczne Jan Mrozik „EKO.BIOKORN” – Lubomierz

Gospodarstwo wystąpiło z  ofertą handlową:

- żyto eko - owies eko - pszenice eko - orkisz eko - łubin eko - grykę eko - pszenżyto eko

- gorczyce eko

Zostały nawiązane kontakty z wieloma ekologicznymi kontrahentami z całego świata. Dużym powodzeniem cieszyło się  ekologiczne żyto, owies, pszenica i gryka, w szczególności wśród  firm pochodzących z zachodniej Europy - Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Włoch, Belgi. Trwają w dalszym ciągu rozmowy i kontrahenci występują z ofertami nabycia  ekologicznych produktów rolnych z gospodarstwa.

Przedstawiciele gospodarstwa uczestniczyli w wielu spotkaniach służących wymianie  informacji dotyczących produkcji i magazynowania zbóż oraz sondażu na jaki produkt ekologiczny jest największe zapotrzebowanie na Europejskim rynku.

Kontakty nawiązane przez uczestników wyjazdu szkoleniowego:

Zakład Handlu i Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego „Ścinawa” z firmami z  Niemiec , Macedonii , Mongolii, Chińskim Stowarzyszeniem – dystrybucja artykułów ekologicznych

Sabina Kieruzalska  - AWOS KORNMŰHLEN– firma niemiecka oferująca różnego rodzaju młynki do zbóż, urządzenia do wyrobu płatków zbożowych i kasz

PROFANTER GmbH – firma oferująca różnego rodzaju młynki do ziarna, mieszadła, formy oraz piece

KEINDLING NATURKOST – firma oferująca wyciskarki i suszarki do owoców - możliwość zakupu maszyn i urządzeń do prowadzenia przetwórstwa ekologicznego we własnym gospodarstwie.

Eugeniusz Dawidowicz S.C. PROECOLOG SRL – firma pszczelarska – wymiana materiału biologicznego - matek pszczół.

Izabela i Piotr Niżyńcy NEUMOND – pozyskiwanie olejku lawendowego i produkcja kosmetyków na bazie lawendy.

Katarzyna Kopacka   WESSLING –międzynarodowa firma działająca w zakresie certyfikacji: bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska – QSHE (Quality, Safety, Health and Environment). Firma posiada akredytowane laboratoria. Obszar Analityki Żywności i Produktów Konsumenckich obsługuje badania z zakresu środków spożywczych, artykułów codziennego użytku, produktów rolnych, leków oraz kosmetyków. Firma zainteresowana jest nawiązywaniem kontaktów z doradcami  i producentami rolnymi.

Urszula Bogusiewicz  BIOLAND e.V, ECOCERT Deutschland GmbH, DEMETER Internacional e.V  - wymiana informacji i nawiązanie kontaktów z niemieckimi jednostkami i stowarzyszeniami ekologicznymi w zakresie certyfikacji produktów rolnictwa ekologicznego i możliwości wprowadzania ich na rynek niemiecki.

Przekrój zainteresowań uczestników wyjazdu szkoleniowego firmami uczestniczącymi w targach:

HAWOS – firma niemiecka oferująca różnego rodzaju młynki do zbóż, urządzenia do wyrobu płatków zbożowych i kasz – możliwość zakupu do własnego gospodarstwa - (S. Kieruzalska)

PROFANTER GmbH – firma oferująca różnego rodzaju młynki do ziarna, mieszadła, formy oraz piece - możliwość zakupu do własnego gospodarstwa.

KEINDLING NATURKOST – firma oferująca wyciskarki i suszarki do owoców - możliwość zakupu maszyn i urządzeń do prowadzenia przetwórstwa ekologicznego we własnym gospodarstwie.

S.C. PROECOLOG SRL – wymiana doświadczeń na temat ekologicznej produkcji miodów oraz możliwość współpracy w zakresie wymiany materiału biologicznego (E. Dawidowicz).

BIO STROPPA PASTIFICIO – firma włoska produkująca ekologiczne makarony z mąki ziemniaczanej – szukanie możliwości wykorzystania produktów we własnym gospodarstwie.

NEUMOND – pozyskiwanie olejku lawendowego i produkcja kosmetyków na bazie lawendy (Państwo Niżyńscy – producenci ekologiczni z Boboszowa)

Niemiecki producent wyrobów z topinamburu – nawiązanie wstępnego kontaktu w zakresie przerobu topinamburu na sok (trudna technologia nieznana w Polsce).

Niemiecka firma przetwarzająca aronię – odbiór ekologicznej aronii od polskich producentów.

ECOCERT, DEMETER, BIOLAND – wymiana informacji i nawiązanie kontaktów z niemieckimi jednostkami i stowarzyszeniami ekologicznymi w zakresie certyfikacji produktów rolnictwa ekologicznego i możliwości wprowadzania ich na rynek niemiecki  (U.Bogusiewicz)

ECOCONECT – spotkanie z przedstawicielami dotyczące możliwości realizacji wspólnych projektów w zakresie rolnictwa ekologicznego (U. Bogusiewicz)

Kontakty pod kątem prowadzenia w Polsce stoiska z produktami ekologicznymi:

BIOLA Naturcosmetics LTD – firma zajmująca się dystrybucją ekologicznych produktów kosmetycznych. Firma posiada ponad 20 letnie doświadczenie i rozwiniętą sieć dystrybucji na terenie Europy. Kosmetyki firmy Biola skierowane są głównie do osób z problemami skóry. Podczas rozmów jej przedstawiciele przejawiali chęć nawiązania kontaktów i dystrybucji swoich produktów na terenie Polski, a zwłaszcza Dolnego Śląska. Rozmowa przeprowadzona została z panem Robertem Liebhaberem.

LAVERA – kolejny przedstawiciel branży ekologicznych kosmetyków. Tym razem kosmetyków pielęgnująco - upiększających. Kosmetyki naturalne Lavera zawierają składniki pochodzące z roślin (w większości z upraw ekologicznych), nie zawierają surowców pochodzących z ropy naftowej, sztucznych barwników, aromatów ani konserwantów, produkowane są zgodnie z wytycznymi kontroli produkcji kosmetyków naturalnych. Produkty firmy Lavera są już dostępne na terenie Polski. Nie są dostępne w sklepach na terenie Dolnego Śląska. Zainteresowani mogą dowiedzieć się o interesujących ich produktach bezpośrednio ze strony internetowej www.lavera.com.pl

SCG /South Commerce Group/ przedstawiciel kolumbijskiej ekologicznej kawy. Podczas rozmów przedstawiciele firmy wykazywali ogromną chęć nawiązania kontaktów handlowych na terenie naszego kraju, a w szczególności na terenie Dolnego Śląska.

WESSLING –międzynarodowa firma działająca w zakresie certyfikacji: bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska – QSHE (Quality, Safety, Health and Environment). Firma posiada akredytowane laboratoria. Obszar Analityki Żywności i Produktów Konsumenckich obsługuje badania z zakresu środków spożywczych, artykułów codziennego użytku, produktów rolnych, leków oraz kosmetyków.

                         

                         

                         

Targi "Grüne Woche" 2010

15 stycznia br. w Berlinie rozpoczęły się największe i najważniejsze w Europie targi branży rolno-spożywczej „Grüne Woche” 2010. Targi potrwają do niedzieli 24 stycznia br.

Są one doskonałą okazją dla zaprezentowania osiągnięć polskich regionów oraz produktów regionalnych na ogromnym międzynarodowym forum kontaktów.
Obecność dolnośląskich producentów żywności na targach w Berlinie, przyczynia się do jeszcze lepszej identyfikacji polskiej żywności na rynku niemieckim, europejskim i światowym.

Na dolnośląskim stoisku podczas targów prezentowane są m.in. : przetwory owocowo-warzywne z Zakładu Handlu i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego ze Ścinawy, produkty ekologiczne z Gospodarstwa Rolnictwa Ekologicznego Wagnerówka, słodycze z Manufaktury Draży Czekoladowych  DOTI, miody z Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze, chrupki kukurydziane Boramex z Oleśnicy, przetwory owocowo-warzywne z Przetwórni Owoców i Warzyw "ANNA PLUS", smalczyk czarownic, ogórki i kapusta kwaszona ze Stowarzyszenia Ślężanie - Lokalna Grupa Działania, owoce Ogrodniczej Grupy Producentów - MALSAD w Krośnicach. Na stoisku można podziwiać również ceramikę artystyczną „WIZA” oraz naczynia kamionkowe „MANUFAKTURA”.

                        

                        

Podróż studyjna do Saksonii

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie dolnośląskim  organizuje w dniach 14 - 16 grudnia 2009 podróż studyjną do Wolnego Państwa Saksonii. W wyjeździe wezmą udział  partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich aktywnie zaangażowani w działania  na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w regionie, w tym kadra naukowa wrocławskich wyższych uczelni, samorządowcy, Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  oraz członkowie Lokalnych Grup Działania.

 Celem wyjazdu jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk z zakresu realizacji działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu osi IV LEADER, specyficznej dla regionu Saksonii inicjatywy ILE, a także odnowy wsi.

 Delegacja z Dolnego Śląska będzie miała okazję zapoznać się z najlepszymi praktykami w ramach zrealizowanych projektów, weźmie udział w spotkaniach z saksońskimi samorządowcami, przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie działań PROW, instytucji zajmujących się kształtowaniem przestrzeni wiejskiej w Saksonii oraz Lokalnymi Grupami Działania.

W organizację wyjazdu zaangażowało się Saksońskie Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa w Dreźnie, które również będzie gościło w swojej siedzibie przedstawicieli Dolnego Śląska.

Wizyta studyjna organizowana w ramach realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2008 -2009 jest finansowana ze środków Schematu III Pomocy Technicznej PROW na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa.

                                       Przedstawiciele Samorządu Gminnego Rammenau, Urzędu Regionalnego ds. rolnictwa, środowiska i geologii oraz Ministerstwa Środowiska i Rolnictwa Saksonii. 

                                            Wizyta w Saksońskiej Kuźni w Rammenau - Turystyka wiejska.

                                          Wręczenie podkowy przygotowanej podczas zwiedzania Kuźni                                           Panu dr Bogusławowi Wijatykowi Dyrektorowi Departamentu EFS i ROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląśkiego.

                                        Spotkanie w Saksońskim Ministerstwie Środowiska i Rolnictwa.

                                     Saksońskie Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa. Od lewej: Józef Pawlak - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, dr Bogusław Wijatyk - Dyrektor Depertamentu EFS i ROW UMWD, Frank Kupfer - Minister Środowiska i Rolnictwa Saksonii.

                                    Prezentacja Projektu "Inicjatywa wioski przygód".

                                           Wizyta w Klasztorze Marienstern w Górnołużyckiej krainie wrzosowisk i stawów.

                                     Zwiedzanie Klasztoru. Od prawej: Przedstawiciel Chrsitlichsoziale Bildungswerk, Anna Terlecka - pracownik Sekretariatu Regionalnego KSOW UMWD.

                                          Zdjęcie grupowe wszystkich uczestników wyjazdu. 

 

Przyjazna Wieś

Projekt dolnośląskiej gminy Radków pn. „Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej” zajął III miejsce - na szczeblu krajowym – w etapie ogólnopolskim konkursu pn. „Przyjazna wieś”na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

Konkurs „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach Wiejskich przy wsparciu środków unijnych był realizowany w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do udziału w konkursie zaproszono wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty infrastrukturalne na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego współfinansowane z Funduszy Europejskich od roku 2004. 

Jego realizacja była  dwuetapowa: na I etap składały się konkursy regionalne, natomiast projekty, które zajęły I miejsca zostały zakwalifikowani do II etapu ogólnopolskiego.

W Województwie Dolnośląskim do konkursu zgłoszonych zostało 8 projektów, z których komisja konkursowa, zgodnie z regulaminem, nagrodziła 3 projekty oraz przyznała jedno wyróżnienie.

 I miejsce zajęła Gmina Radków z projektem  pn. „Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej” (patrz niżej)

                        

                        

 II miejsce zajęła Gmina Świerzawa z projektem pn.„Rekonstrukcja  dachu wieży, nawy i kaplicy Kościoła z zagospodarowaniem terenu we wsi Podgórki” (patrz niżej)

                        

                        

 III miejsce zajęła Gmina Siekierczyn – „Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo – parkowych w Zarębie przy ul. Parkowej” (patrz niżej)

                        

                        

Wyróżnienie przyznano Gminie Krośnice za projekt pn. „Adaptacja budynku na Centrum Kultury w ramach Centrum Edukacyjno–Turystyczno–Sportowego w Krośnicach” (patrz niżej)

                        

                        

 Nagrody przyznane w etapie regionalnym zostały wręczone  podczas finału konkursu "Piękna  Wieś Dolnośląska 2009" który odbył sie w dniu 21 listopada 2009 r. we wsi Mościsko, gmina Dzierżoniów - Najpiękniejszej Wsi Dolnego Śląska w rok 2009.

 

Konferencja „Perspektywy Rozwoju Obszarów Wiejskich – Doświadczenia Regionów”, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (kopiuj 1)

                        

                        

                        

Konferencja „Perspektywy Rozwoju Obszarów Wiejskich – Doświadczenia Regionów”, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Konferencja „Perspektywy Rozwoju Obszarów Wiejskich – Doświadczenia Regionów”, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się w miniony piątek i sobotę (23-24 października 2009) we wrocławskim hotelu Scandic. 
Wydarzenie miało charakter międzynarodowy. Wzięli w nim udział zarówno przedstawiciele europejskich regionów partnerskich Dolnego Śląska, jak również goście z bardziej odległych zakątków świata -  na sali obecni byli samorządowcy z  Brazylii. Tematycznie konferencja adresowana była do partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie. Na sali obecni byli  również reprezentanci instytucji rolniczych zaangażowanych w tematykę wiejską na Dolnym Śląsku oraz inni zainteresowani, w tym przedstawiciele wrocławskiego świata nauki.
Poszczególne województwa reprezentowane były przez przedstawicieli jednostek zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w Urzędach Marszałkowskich i Wojewódzkich oraz liderzy wiejscy. Program konferencji obejmował zagadnienia związane z odnową wsi, Krajową Siecią Obszarów Wiejskich w poszczególnych regionach, dominującymi okazały się jednak doświadczenia i najlepsze praktyki wynikające z zaangażowania w projekty objęte inicjatywą osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Konferencję w imieniu władz województwa otworzył Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Stanisław Longawa. Przedstawicielką z ramienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  była Pani Zofia Krzyżanowska, która w swoim wystąpieniu zaprezentowała najistotniejsze efekty, jakie przyniosło Polsce pięcioletnie członkostwo we Wspólnocie Europejskiej. Ze strony zagranicznych gości uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się m.in. o funkcjonowaniu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich we włoskim regionie Emilia Romania, jak również zapoznać się z najciekawszymi projektami realizowanych w ramach osi IV LEADER i ogólnym znaczeniem strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla regionów na przykładzie doświadczeń Kraju Kralowohradeckiego w Czechach i szwedzkiego Vastmanland. Osiągnięcia i perspektywy dla odnawiającej się dolnośląskiej wsi przedstawił Pan Bogusław Wijatyk – Dyrektor Europejskiego Funduszu Społecznego  i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto omówiona została m.in. współpraca Dolnego Śląska z austriacką Styrią jako  wzorcowy przykład  budowania wzajemnych relacji między regionami.
Konferencja stanowiła doskonałą platformę  do nawiązania kontaktów z przedstawicielami podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich w innych krajach i województwach, Organizatorzy zakładają, iż jej zwieńczeniem w dalszej perspektywie mogą być wspólnie realizowane projekty o charakterze międzywojewódzkim i trans regionalnym.
Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2008 – 2009 .

Prezentacje do pobrania:

1. 5 LAT CZŁONKOSTWA POLSKI W UE

2. KRAJOWA SIEC OBSZARÓW WIEJSKICH W EMILIA ROMAGNA

3. Znaczenie programu LEADER dla rozwoju obszarów wiejskich w Województwie Kralowohradeckim

4. Problemy związane z rozwojem obszarów wiejskich w Województwie Pardubickim

5. LEADER –Strategie Rozwoju Obszarów Wiejskich

6. Najlepsze praktyki w ramach Leadera

7. Od wsi do regionu – przykłady rozwoju obszarów wiejskich w Saksonii

8. ODNOWA DOLNOSLASKIEJ WSI

9. Styria – zielone serce Austrii

10. Podsumowanie wizyty studyjnej oraz przyszłe perspektywy współpracy

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009