Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Województwo dolnośląskie – równoprawnym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE.

                                           

Miło jest  nam poinformować, iż z końcem roku 2009 województwo dolnośląskie zostało przyjęte do członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE z siedzibą w Wiedniu. ARGE  jest organizacją, która animując międzynarodową współpracę na rzecz odnowy wsi, stanowi jednocześnie ważny podmiot opiniodawczy dla Komisji Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

            Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w Europie, stworzenie dla nich szansy aby stały się w przyszłości regionami gospodarczymi, wypoczynkowymi i mieszkalnymi dla społeczności wiejskich. Tworzona sieć współpracy i jej umacnianie ma przyczynić się do wsparcia kształcenia w zakresie wiedzy fachowej, dotyczącej trwałego rozwoju regionalnego obszarów wiejskich, jak również przekazywania wiedzy i wymiany doświadczeń między państwami, krajami związkowymi, regionami, gminami i wsiami. Całokształt działań Stowarzyszenia ma doprowadzić do podniesienia poczucia własnej wartości mieszkańców obszarów wiejskich, wzmocnienia ich motywacji i zaangażowania w rozwój ich małych ojczyzn. Działalność stowarzyszenia ma również na celu forsowanie zrozumienia ogólnospołecznego znaczenia obszarów wiejskich oraz potrzeb ich mieszkańców przez opinię publiczną, media i polityków.

Działalność Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE obejmuje obszar całej Europy, w jego skład wchodzi  ponad 20 państw, krajów związkowych, regionów a w śród nich m. in.: Bawaria, Belgia, Słowenia, Czechy, Węgry oraz Saksonia i Styria będące zarazem regionami partnerskim Dolnego Śląska, a także – Szwajcaria.               W ramach swoich działań Stowarzyszenie organizuje wymianę doświadczeń pomiędzy regionami członkowskimi wydając publikacje, organizując konferencje i kongresy oraz wyjazdy badawcze, a także będąc organizatorem prestiżowego konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi, daje sposobność skonfrontowania najciekawszych osiągnięć i upowszechniania wzorcowych rozwiązań. 

Dotychczas jedynym polskim członkiem ARGE  jest województwo opolskie, które już od kilku lat realizuje z sukcesem własny opolski program odnowy wsi.

Województwo dolnośląskie stając się równoprawnym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE zyskuje możliwość uczestnictwa w sieci instytucjonalnej, międzynarodowej współpracy na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich, co na okres 2007 - 2013 zostało podniesione przez Komisję Europejską do rangi obowiązującej zasady.

Dzięki wstąpieniu do Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE przed Dolnym Śląskiem otwierają się perspektywy udziału w projektach międzynarodowych szansa wzmocnienia pozycji naszego kraju w strukturach ARGE i uzyskania cennych rozwiązań w polityce regionalnej wobec obszarów wiejskich.

Bliższe informacje o Europejskim Stowarzyszeniu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE http://www.landentwicklung.org/website/output.php

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009