Operacje realizowane w ramach PT PROW 2014-2020

Operacje realizowane w ramach schematu II PT PROW - lata 2020-2021

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach PT PROW 2014-2020 realizuje w latach 2020-2021 następujące operacje objęte Schematem II:

1. Funkcjonowanie Sekretariatu Regionalnego KSOW (realizacja w latach 2019-2020)

2. Zapewnienie wymiany informacji i doświadczeń przez osoby zaangażowane w realizację Planu Działania KSOW

3. Imprezy targowo-wystawiennicze Sekretariatu Regionalnego KSOW

4. Działania konkursowe organizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW

5. Przenoszenie dobrych praktyk i wymiana wiedzy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich przez Sekretariat Regionalny KSOW

6. Organizacja szkoleń, spotkań, konferencji i innych wydarzeń przez Sekretariat Regionalny KSOW

Operacje realizowane w ramach schematu II PT PROW - lata 2018-2019

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach PT PROW 2014-2020 realizuje w latach 2018-2019 następujące operacje objęte Schematem II:

1. Zapewnienie wymiany informacji i doświadczeń przez osoby zaangażowane w realizację Planu Działania KSOW

2. Współpraca międzyinstytucjonalna i zagraniczna Sekretariatu Regionalnego KSOW

3. Przenoszenie dobrych praktyk i wymiana wiedzy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich przez Sekretariat Regionalny KSOW

4. Działania konkursowe organizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW

5. Imprezy targowo-wystawiennicze Sekretariatu Regionalnego KSOW

6. Organizacja szkoleń, spotkań, konferencji i innych wydarzeń przez Sekretariat Regionalny KSOW

Operacje realizowane w ramach schematu II PT PROW - lata 2015-2017

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach PT PROW 2014-2020 realizuje w latach 2015-2017 następujące operacje objęte Schematem II:

1. Przenoszenie dobrych praktyk i wymiana wiedzy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich przez Sekretariat Regionalny KSOW

2. Organizacja szkoleń, spotkań, konferencji i innych wydarzeń przez Sekretariat Regionalny KSOW

3. Imprezy targowo-wystawiennicze Sekretariatu Regionalnego KSOW

4. Konkursy organizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW

5. Współpraca międzyinstytucjonalna i zagraniczna Sekretariatu Regionalnego KSOW

6. Zapewnienie wymiany informacji i doświadczeń przez osoby zaangażowane w realizację Planu Działania KSOW oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby KSOW

7. Sekretariat KSOW - wynagrodzenia pracowników

8. Promocja PROW 2014-2020 na terenie Dolnego Śląska

9. Funkcjonowanie Sekretariatu Regionalnego KSOW