Baza Partnerów KSOW

lŁukowskie Stowarzyszenie Rozwoju

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
8251916249

REGON:
030881610

Adres siedziby:
lubelskie
Tryboniów 3a
21-400 Łuków

Numer telefonu: 509199705
Strona WWW: www.lukow.org.pl
Adres e-mail: lukowianin@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Zachowanie różnorodności biologicznej

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Działania na rzecz mieszkańców wsi ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

Prowadzenie klubu sportowego dla dzieci

Data rejestracji: 08.12.2016