Baza Partnerów KSOW

Pyrzycki Dom Kultury

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
8531372595

REGON:
321278623

Adres siedziby:
zachodniopomorskie
Plac Wolności 3
74-200 Pyrzyce

Numer telefonu: 91 570 19 95
Strona WWW: http://pdk.pyrzyce.net/
Adres e-mail: animatorpdk@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń

Opis dotychczasowej działalności:

Celem Pyrzyckiego Domu Kultury jest w szczególności prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Pyrzyce oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą. PDK jest placówką, w której pracuje się nad rozwojem pyrzyckiej kultury i jej rozpowszechnieniem. Podstawowym założeniem jest praca w dziedzinie edukacji artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Cele statutowe realizowane są poprzez:

• organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę,

• tworzenie warunków dla funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów oraz rozwoju wiedzy o sztuce,

• stwarzanie warunków do zachowania i rozwoju folkloru oraz obrzędowości, a także rękodzieła ludowego

i artystycznego.

• rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

• organizowanie koncertów, spektakli, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych i rozrywkowych,

• upowszechnienie profesjonalnej twórczości artystycznej,

• działalność instruktażowo- metodyczna,

• prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,

• współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,

• prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi.

Data rejestracji: 09.12.2016