Baza Partnerów KSOW

Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica"

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
6252318756

REGON:
240450792

Adres siedziby:
śląskie
Centralna 5
42-625 Pyrzowice

Numer telefonu: 32 380 23 28, 32 494 76 70
Strona WWW: www.lgd-brynica.pl
Adres e-mail: lgd@lgd-brynica.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, działającym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich następujących gmin: Mierzęcice, Ożarowice, Woźniki, Bobrowniki, Siewierz, Psary i Świerklaniec.

W okresie programowania 2007-2013 LGD wdrażała Lokalną Strategię Rozwoju. Założenia budżetu na realizację LSR zrealizowane zostały w

86%.

W kolejnym okresie programowania LGD staje przed wyzwaniem wdrażania nowej LSR na lata 2014-2020.

Data rejestracji: 09.12.2016