Baza Partnerów KSOW

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
6652810521

REGON:
300427137

Adres siedziby:
wielkopolskie
ul. Chopina 12
62-511 Kramsk

Numer telefonu: 63 245 18 58
Strona WWW: wielkopolskawschodnia.pl
Adres e-mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" powstało w 2006 r. Jego celem jest wdrażanie podejścia LEADER w latach 2007-2013 oraz w obecnej perspektywie finansowej na terenie 6 gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno, Wierzbinek (obszar LGD to środkowo-wschodnia część woj. wielkopolskiego). W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD organizuje nabory wniosków - do tej pory było ich 18, wpłynęło na nie łącznie 241 wniosków, a łączna kwota dofinansowania to ponad 7, 3 mln zł. W ten sposób Stowarzyszenie wspiera inicjatywy lokalne na swoim obszarze: rozwój infrastruktury, kapitału ludzkiego oraz przedsiębiorczości co wpłynęło bardzo pozytywnie na wizerunek i estetykę obszarów wiejskich. LGD organizuje także przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym - szkolenia związane z przedsiębiorczością, NGO, odnawialnymi źródłami energii, pozyskiwaniem funduszy z UE, a także warsztaty rękodzieła artystycznego. Stowarzyszenie realizuje wiele działań kulturalno-promocyjnych: festiwale folklorystyczne, orkiestr dętych, konkursy młodych talentów, konkursy fotograficzne. Aktywizujemy także młodzież - od 5 lat corocznie organizujemy Dzień Sportu w Wielkopolsce Wschodniej. Pracownicy Biura i przedstawiciele organów biorą udział w wielu wydarzeniach szkoleniowych i promocyjnych: Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, Targi TOUR SALON, w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego, KSOW, ARiMR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, CDR i innych. Stowarzyszenie zrealizowało także 2 projekty współpracy z sąsiednimi LGD: Turystyczne Uroki Regionu Inspiracją Społecznej Aktywnośći" (projekt nastawiony na promocję i wzrost aktrakcyjności regionów partnerskich w oparciu o lokalne zasoby turystyczne) oraz Produkt Lokalny Inspiracją Kulinarną (celem projektu było zachowanie i waloryzacja dziedzictwa lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulinarnego).

Data rejestracji: 09.12.2016