Baza Partnerów KSOW

The Big Fellow

Forma prawna:
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Adres siedziby:
mazowieckie
ul. Wspólna 60
05-462 Duchnów

Numer telefonu: 660547134
Strona WWW: www.thebigfellow.pl
Adres e-mail: lucyna@thebigfellow.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje w łańcuchach żywności
 • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Marketing produktów rolnych
 • Przetwórstwo produktów rolnych
 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona wód
 • Zachowanie różnorodności biologicznej
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Optymalizacja zużycia wody
 • Recykling substancji odżywczych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Budowanie marki terytorialnej
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Jesteśmy jedyną miodosytnią w woj. mazowieckim. Produkujemy naturalne miody pitne w oparciu o soki ekologiczne. Popularyzujemy wiedzę o owadach zapylających.

Data rejestracji: 19.07.2022