Baza Partnerów KSOW

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
5050124505

REGON:
061694854

Adres siedziby:
lubelskie
Ludwin 20 A
21-075 Ludwin

Numer telefonu: 81 757-03-60
Strona WWW: http//gckis-ludwin.pl/index.phpcpageid61
Adres e-mail: kultura.ludwin@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje w łańcuchach żywności
 • Innowacje społeczne i organizacyjne

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Marketing produktów rolnych
 • Produkty ze znakami jakości

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Zachowanie różnorodności biologicznej
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Odnawialne źródła energii
 • Recykling substancji odżywczych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Projekt Kluby Seniora w Gminie Ludwin Stworzone zostały 3 Kluby Seniora na terenie gminy Ludwin. Projekt realizowany od 2019 do 2022 roku służący seniorom z terenu Gminy Ludwin dzięki któremu seniorzy powyżej 60 roku życia mogli aktywnie uczestniczyć w działaniach lokalnych poprzez uczestnictwo w warsztatach tematycznych plastycznych zajęciach ze zdrowego stylu życia gimnastyki pamięci i koncentracji zajęciach ogólnoruchowych zajęciach zdrowego kręgosłupa. Dodatkowo istotnym elementem projektu była integracja wszystkich klubów na Weekendach Seniora oraz wspólne wycieczki.

 

Projekt Wspólne działania łączą i integrują społeczność LGD Polesie którego działania polegały na zorganizowaniu szeregu różnorodnych tematycznych warsztatów dla społeczności lokalnej mających na celu zwiększenie zaangażowania i aktywizację mieszkańców oraz podniesienie ich kompetencji i wiedzy na temat tradycji i zwyczajów ludowych z terenu LGD Polesie.

Data rejestracji: 17.08.2022