Baza Partnerów KSOW

Fundacja Amore

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5671922924

REGON:
388171318

Adres siedziby:
mazowieckie
Jeżewo-Wesel 54
09-140 Jeżewo-Wesel

Numer telefonu: 502562464
Adres e-mail: m.ziolkowska@slonecznydom.com.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Fundacja ukierunkowana jest na prowadzenie szeroko zakrojonej działalności w obszarze edukacji wychowania leczenia prowadzenia szeroko rozumianych działań prozdrowotnych oraz działań na rzecz oświaty oraz wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych w tym zakresie. Pomoc wszystkim potrzebującym wsparcia a w szczególności osobom z niepełną sprawnością chorym zagrożonym wykluczeniem społecznym i socjalnym. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i socjalnym organizacja kursów szkoleń oraz nauki i praktyk zawodowych w celu uzyskania przez te osoby uprawnień zawodowych w różnych dziedzinach życia zawodowego.

Data rejestracji: 24.08.2022