Baza Partnerów KSOW

TOP GREEN Aneta Makarewicz

Forma prawna:
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

NIP:
8271964961

Adres siedziby:
łódzkie
ul. Wojska Polskiego 86
97-545 Gomunice

Numer telefonu: 603603445
Adres e-mail: topgreen@op.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje w łańcuchach żywności
 • Innowacje w uprawie
 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
 • Innowacje w produkcji sadowniczej/ warzywniczej
 • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
 • Innowacje w ochronie środowiska
 • Doradztwo rolnicze

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Małe gospodarstwa rolne
 • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych
 • Usługi rolnicze

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Marketing produktów rolnych
 • Przetwórstwo produktów rolnych
 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Zachowanie różnorodności biologicznej

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Leader/ RLKS
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Mieszkam na obszarach wiejskich od ...zawsze . Mam wyższe wykształcenie rolnicze od wielu lat zajmuje się doradztwem dla rolników organizacji pozarządowych przedsiębiorców . Od ponad 17 lat zajmuje się doradztwem i pisaniem wniosków dotacyjnych dla przedsiębiorców i rolników jestem animatorem programu Leader napisałam kilka strategi dla lGD współpracowałam i prowadziłam wiele projektów dla tych organizacji . Koordynowałam zakładanie gospodarstw produkujących owoce miękkie jako dyrektor operacyjny . Obecnie prowadzę własne gospodarstwo rolne pisze dotacje koordynuje projekty naukowo- badawcze współpracuje z uczelniami rolniczymi .

Data rejestracji: 21.11.2022