Baza Partnerów KSOW

Wyczyść filtry
Stowarzyszenie Grupa Kolarska Strefa Rowerowa Brzeziny
łódzkie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzyszenie między innymi zajmuje się upowszechnianie wiedzy o kolarstwie upowszechnianie popularyzacja oraz rozwój kultury fizycznej sportu i turystyki w zakresie amatorskim masowym i profesjonalnym w szczególności kolarstwa oraz turystyki…
Gmina Poniatowa
lubelskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Jednostka samorządu terytorialnego powołana do organizacji życia publicznego na swoim terenie.
Centrum Kultury Promocji i Turystyki
lubelskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Centrum Kultury Promocji i Turystyki to miejsce otwarte i przyjazne współdziałające z wszelkimi instytucjami oraz najbliższym otoczeniem sprzyjające integracji środowiska lokalnego umożliwiające rozwój pasji zainteresowań i umiejętności. Jego celem…
Koło Gospodyń Wiejskiech Wierzbica-Osiedle
lubelskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Nasza organizacja powstała w celu aktywizacji i integracji mieszkańców Wierzbicy-Osiedla. Włączając się licznie w akcje charytatywne pokazujemy że warto pomagać. Biorąc udział w wydarzeniach sportowych zachęcamy do aktywnego spędzania czasu.
STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W SŁAWSKU
wielkopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Nasze KGW działa od 60 lat. Aktywnie kultywujemy dziedzictwo kulinarne i kulturalne.
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Spławach
lubelskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Celem stowarzyszenia jest podejmowanie i wspieranie ważnych społecznie wielopłaszczyznowych działań na rzecz kobiet a w szczególności - Koncentrowanie działań wokół problemów rozumienia i promowania praw kobiet - Promowanie działań wokół modelu…
STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BORKI WIELKIE
opolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzyszenie działa na rzecz odnowy wsi. Celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju wsi oraz wspierania społecznej aktywności mieszkańców, a w szczególności: a) podnoszenie standardów życia i pracy mieszkańców wsi; promowanie…
Oleskie Muzeum Regionalne w Oleśnie
opolskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Muzeum współpracuje z Urzędem Miejskim, Miejskim Domem Kultury, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domem Samopomocy w Sowczycach, Oleską Biblioteką Publiczną, Starostwem Powiatowym i Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach spotkań z…
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Impuls
mazowieckie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Impuls jest młodym stowarzyszeniem które powstało w grudniu 2019 r. Powstało z inicjatywy grupy młodych ludzi którym leży na sercu dobro społeczne którzy wspierają społeczność poprzez m.in. - inicjowanie oraz…
Gmina Nowogródek Pomorski
zachodniopomorskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Nowogródek Pomorski aktywnie działa nad rozwojem infrastrukturalnym ekonomicznym oraz społecznym miejscowości wchodzących w jej skład oraz poprawą warunków życiowych jej mieszkańców. Gmina Nowogródek Pomorski leży we wschodniej części powiatu…