Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

[Projekt partnera KSOW] Debata Rolna 2019

02.08.2019

Dolnośląska Izba Rolnicza w ramach umowy  podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego realizuje w bieżącym roku jako Partner KSOW zadanie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019.

 

Tytuł projektu: DEBATA ROLNA 2019

Cel projektu: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym.

Celem operacji jest przekazanie i praktyczne wykorzystanie wiedzy przez uczestników konferencji
z zaproponowanego zakresu tematycznego tj. łańcuchy dostaw, sprzedaż bezpośrednia, rozliczenia podatkowe w rolnictwie, systemy jakości żywności w rolnictwie oraz perspektywach rozwoju rolnictwa, także w kontekście własnych gospodarstw po 2020 roku, która posłuży im do rozwoju, bądź obrania kierunku rozwoju własnych gospodarstw, a tym samym do rozwoju obszarów wiejskich, tak, aby było
to miejsce zachęcające do zakładania i prowadzenia działalności zarobkowej oraz zamieszkania. Istotnym elementem konferencji będzie zaprezentowanie innowacyjnych metod prowadzenia produkcji rolniczej, jako alternatywna dla tradycyjnych metod gospodarowania. Bez wiedzy, którą można wykorzystać w swoim otoczeniu, choćby w części, nie ma również rozwoju, dlatego te dwa elementy są ze sobą ściśle powiązane. Wprowadzenie zmian w sposobie prowadzenia działalności przyczyni się
do poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw. Celem operacji jest przekazanie wiedzy 120 osobom z zakresu:

-Produkcja żywności wysokiej jakości - upowszechnienie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności, innowacyjnych rozwiązań w produkcji żywności, a także kwestii prawnych dotyczących produkcji żywności,

-Tworzenie sieci współpracy partnerskiej- prezentacja sieci współpracy na linii rolnik – koordynator – konsument, tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

-Żywność a zdrowie- upowszechnienie wiedzy w zakresie znaczenia żywności wysokiej jakości i jej wpływu na zdrowie konsumenta, a także znaczenia powiązań zdrowe środowisko naturalne – zdrowa żywność – zdrowy konsument. Dlatego udział w konferencji będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów, podjęcia współpracy na linii rolnik – koordynator sieci – konsument oraz do zapoznania się
 z usługami oferowanymi przez podmioty łączące rolników i konsumentów.

Istotne z organizacyjnego punku widzenia będą również informacje o dodatkowych działaniach które można wprowadzić w gospodarstwach w celu poprawy jakości oferowanych produktów, między innymi poprzez wprowadzanie mikroorganizmów w proces prowadzenia upraw jako alternatywy dla środków chemicznych,

Celem operacji jest również pokazanie uczestnikom Debaty możliwych kierunków rozwoju gospodarstw i obszarów wiejskich, także w kontekście wsi jako atrakcyjnego miejsca do życia,  wskazanie możliwości wykorzystania źródeł energii wpływających korzystnie na środowisko i krajobraz, życie mieszkańców.

Przewidywane efekty: Wartością dodaną dwudniowego szkolenia będzie wymiana informacji, doświadczeń, materiałów i dokumentów pomiędzy uczestnikami oraz integracja osób z obszaru  Dolnego Śląska. Ponadto wartością dodaną będzie przekazanie tej wiedzy dalej w swoich środowiskach i na obszarze działania, wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności do szkolenia lokalnego.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Źródło: Dolnośląska Izba Rolnicza


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009