Baza LGD

Województwo
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

Rodzaj LGD: LGD

Fundusze

Fundusze Lokalnej Strategii Rozwoju:

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Adres siedziby:
ul. Rzeszowska 42
37-400 Nisko
Województwo podkarpackie

Tel.: 015 841 13 31
WWW: http://www.lgdnisko.pl
E-mail: lgdnisko@wp.pl

Język współpracy:
niemiecki

ZOBACZ SZCZEGÓŁYUKRYJ SZCZEGÓŁY

Prezes stowarzyszenia:
Grzegorz Węglarz
698 839 101
weglarz76@o2.pl

Obszar działania:

województwogminarodzaj gminy
podkarpackieHarasiukigmina wiejska
podkarpackieJarocingmina wiejska
podkarpackieJeżowegmina wiejska
podkarpackieKrzeszówgmina wiejska
podkarpackieNiskogmina miejsko-wiejska
podkarpackieRudnik nad Sanemgmina miejsko-wiejska
podkarpackieUlanówgmina miejsko-wiejska

Obszar: 786.00 km2
Liczba ludności: 67 521