Operacje realizowane w ramach PT PROW 2014-2020

Operacje realizowane w ramach Schematu II pomocy technicznej PROW 2014-2020 - w zakresie Planu Operacyjnego KSOW i kosztów funkcjonowania:

- w 2023 roku:

1. Zapewnienie wymiany informacji i doświadczeń przez osoby zaangażowane w realizację Planu Działania KSOW (umowa nr 112/23 z 21.07.2023 r.)

2. Organizacja szkoleń, spotkań, konferencji i innych wydarzeń przez Sekretariat Regionalny KSOW (umowa nr 204/23 z 1.12.2023 r.)

3. Imprezy targowo-wystawiennicze Sekretariatu Regionalnego KSOW (umowa nr 188/23 z 13.11.2023 r.)

4. Funkcjonowanie Sekretariatu Regionalnego KSOW (umowa nr 207/23 z 5.02.2024 r.)

5. Sekretariat KSOW – wynagrodzenia pracowników (umowa nr 048/24 z 6.03.2024 roku)


- w latach 2022-2023:

1. Działania konkursowe organizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW (umowa nr 129/23 z 10.08.2023 r.)


- w latach 2020-2022:

1. Przenoszenie dobrych praktyk i wymiana wiedzy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich przez Sekretariat Regionalny KSOW (umowa nr 154/22 z 7.09.2022 r.)


- w latach 2021-2022:

1. Działania konkursowe organizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW (umowa nr 023/23 z 20.02.2023 r.)

2. Funkcjonowanie Sekretariatu Regionalnego KSOW (umowa nr 207/22 z 24.10.2022 r.)

3. Sekretariat KSOW – wynagrodzenia pracowników (umowa nr 083/22 z dnia 05.05.2022 r.)


- w 2022 roku:

1. Zapewnienie wymiany informacji i doświadczeń przez osoby zaangażowane w realizację Planu Działania KSOW (umowa nr 249/22 z 1.12.2022 r.)

2. Przenoszenie dobrych praktyk i wymiana wiedzy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich przez Sekretariat Regionalny KSOW (umowa nr 198/22 z 11.10.2022 r.)

3. Imprezy targowo-wystawiennicze Sekretariatu Regionalnego KSOW (umowa nr 037/23 z 8.03.2023 r.)

4. Organizacja szkoleń, spotkań, konferencji i innych wydarzeń przez Sekretariat Regionalny KSOW (umowa nr 071/23 z z 16.05.2023 r.)

5. Sekretariat KSOW – wynagrodzenia pracowników (umowa nr 019/23 z 27.02.2023 r.)


- w latach 2020-2021:

1. Zapewnienie wymiany informacji i doświadczeń przez osoby zaangażowane w realizację Planu Działania KSOW (umowa nr 141/21 z 28.09.2021 r.)

2. Imprezy targowo-wystawiennicze Sekretariatu Regionalnego KSOW (umowa nr 021/22 z 8.03.2022 r.)

3. Działania konkursowe organizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW (umowa nr 004/22 z 8.03.2022 r.)

4. Organizacja szkoleń, spotkań, konferencji i innych wydarzeń przez Sekretariat Regionalny KSOW (umowa nr 014/22 z 8.03.2022 r.)

5. Sekretariat KSOW - wynagrodzenia pracowników (umowa nr 071/2021 z 27 kwietnia 2021 r.)


- w latach  lata 2019-2020:

1.  Funkcjonowanie Sekretariatu Regionalnego KSOW (umowa nr 061/21 z 30 marca 2021 r.).


- w latach 2018-2019:

1. Zapewnienie wymiany informacji i doświadczeń przez osoby zaangażowane w realizację Planu Działania KSOW

2. Współpraca międzyinstytucjonalna i zagraniczna Sekretariatu Regionalnego KSOW

3. Przenoszenie dobrych praktyk i wymiana wiedzy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich przez Sekretariat Regionalny KSOW

4. Działania konkursowe organizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW

5. Imprezy targowo-wystawiennicze Sekretariatu Regionalnego KSOW

6. Organizacja szkoleń, spotkań, konferencji i innych wydarzeń przez Sekretariat Regionalny KSOW


- w latach 2017-2019:

1. Funkcjonowanie Sekretariatu Regionalnego KSOW (umowa nr 110/19 z 25 lipca 2019 r.)


- w latach 2015-2017:

1. Przenoszenie dobrych praktyk i wymiana wiedzy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich przez Sekretariat Regionalny KSOW

2. Organizacja szkoleń, spotkań, konferencji i innych wydarzeń przez Sekretariat Regionalny KSOW

3. Imprezy targowo-wystawiennicze Sekretariatu Regionalnego KSOW

4. Konkursy organizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW

5. Współpraca międzyinstytucjonalna i zagraniczna Sekretariatu Regionalnego KSOW

6. Zapewnienie wymiany informacji i doświadczeń przez osoby zaangażowane w realizację Planu Działania KSOW oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby KSOW

7. Sekretariat KSOW - wynagrodzenia pracowników

8. Promocja PROW 2014-2020 na terenie Dolnego Śląska