Projekty Partnerów KSOW z 2020 r.

1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy

Realizator: DZD DOZEDO sp. z o.o.

Dofinansowanie ze środków KSOW: 21 271,73 zł

Link do opisu na stronie Partnera KSOW.


2. Współpraca, partnerstwo, rozwój - wymiana wiedzy i i doświadczeń pomiędzy partnerami KSOW

Realizator: Gmina Dzierżoniów

Dofinansowanie ze środków KSOW: 43 643,13 zł

Link do opis na stronie Partnera KSOW


3. Audycja telewizyjna "Sielskie życie"

Realizator: Telewizja Polska S.A., oddział we Wrocławiu

Dofinansowanie ze środków KSOW: 90 800 zł

Link do audycji na stronie Partnera KSOW


4. Szkoleniowy wyjazd studyjny pn. "Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i poprawy jakości wina lokalnego"

Realizator: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dofinansowanie ze środków KSOW: 80 000 zł

Link do relacji na stronie Partnera KSOW


5. Dobre przykłady  realizacji wielofunduszowych RLKS-ów jako źródło wiedzy i doświadczeń w rozwoju międzyterytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania

Realizator: Związek Stowarzyszeń "Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD"

Dofinansowanie ze środków KSOW: 70 000 zł

Link do opisu na stronie Partnera KSOW.


Partnerzy KSOW zrealizowali w 2020 r. 5 projektów, a łączna kwota dofinansowania ze środków KSOW wyniosła 305 714,76 złotych.