Projekty Partnerów KSOW z 2022 r.

Partnerzy KSOW realizują 7 projektów w 2022 roku, a łączna kwota dofinansowania ze środków KSOW wynosi 292 416,50 złotych.


1. Innowacje w gospodarstwach pasiecznych

Realizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Dofinansowanie ze środków KSOW: 37 380,82 zł

Publikacja "Innowacje w gospodarstwach pasiecznych"


2.  Łączy nas Śląsk – folklor i tradycja w Gminie Żukowice

Realizator: Gmina Żukowice

Dofinansowanie ze środków KSOW: 14 010,43 zł

Link do opisu na stronie Partnera KSOW

Link do relacji na stronie Partner KSOW


3. Przedsiębiorczy smak dolnośląskiej wsi

Realizator: Stowarzyszenie Dolnośląski Instytut Korfantego

Dofinansowanie ze środków KSOW: 53 350 zł

Link do filmów, które powstały w ramach projektu


4. Realizacja audycji telewizyjnej pt. „Sielskie życie"

Realizator: TVP Wrocław

Dofinansowanie ze środków KSOW: 91 300 zł

Link do audycji na stronie Partnera KSOW


5. Kuźnia wiedzy i aktywizacja młodzieży z obszarów wiejskich (partnerów KSOW) w ramach działalności młodzieżowych rad gmin

Realizator: Gmina Długołęka

Dofinansowanie ze środków KSOW: 39 426 zł

Link do opisu na stronie Partnera KSOW


6. Znaczenie współpracy w branży rolno-spożywczej w ramach krótkich łańcuchów dostaw (KŁD)

Realizator: Dolnośląska Zielona Dolina sp. z o.o.

Dofinansowanie ze środków KSOW: 37 300 zł

Zaproszenie na Konferencję branżową

Zaproszenie do udziału w projekcie


7. Rozwój obszarów wiejskich oraz aktywizacja środowiska wiejskiego w Gminie Radków poprzez organizację szkoleń dla mieszkańców

Realizator: Gmina Radków

Dofinansowanie ze środków KSOW: 19 649,25 zł

Link do opisu na stronie Partnera KSOW