Projekty własne i partnerów

W ramach planów operacyjnych realizowane są projekty własne oraz partnerskie.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawyczym Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. publikujemy opisy operacji realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW, której beneficjentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Publikujemy również opisy projektów realizowanych przez Partnerów KSOW oraz relacje z wydarzeń odbywających się w ramach tych projektów.

* Opisy są sukcesywnie uzupełniane.