Plan Operacyjny 2016-2017

Wersja z dnia 16.04.2018 r. oraz autokorekta do Planu komunikacyjnego z 11.07.2018 r.