Projekty Partnerów KSOW z 2019 r.

1. Dni Powiatu Kamiennogórskiego - IX Święto Mleka, IV Święto Przedsiębiorczości

Realizator: Powiat Kamiennogórski

Dofinansowanie ze środków KSOW: 19 459,41 zł

Opis przesłany przez Partnera KSOW


2. XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Książ 2019

Realizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Dofinansowanie ze środków KSOW: 119 127,83 zł

Relacja na stronie Partnera KSOW


3. Wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska - Modele działalności i dobre praktyki

Realizator: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dofinansowanie ze środków KSOW: 24 003,94 zł

Opis przesłany przez Partnera KSOW


4. Stan i perspektywy rozwoju pszczelarstwa na Dolnym Śląsku

Realizator: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dofinansowanie ze środków KSOW: 38 093,28 zł

Opis przesłany przez Partnera KSOW


5. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie systemów jakości żywności wraz z certyfikacją produktów regionalnych

Realizator: DZD DOZEDO sp. z o.o.

Dofinansowanie ze środków KSOW: 21 592 zł

Opis przesłany przez Partnera KSOW


6. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja środowiska wiejskiego poprzez organizację szkoleń dla mieszkańców

Realizator: Gmina Radków

Dofinansowanie ze środków KSOW: 16 749,04 zł

Opis na stronie Partnera KSOW


7. Opracowanie krótkiego łańcucha dostaw dla dystrybucji karpia milickiego

Realizator: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dofinansowanie ze środków KSOW: 52 829,21 zł

Opis przesłany przez Partnera KSOW


8. Realizacja audycji telewizyjnej pt. Zrób to ze smakiem

Realizator: Telewizja Polska S.A., oddział we Wrocławiu

Dofinansowanie ze środków KSOW: 73 118,46 zł

Opis przesłany przez Partnera KSOW


9. Wsparcie tworzenia międzynarodowej sieci kontaktów Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska oraz podniesienie wiedzy w zakresie funkcjonowania Programu LEADER w obszarze Unii Europejskiej

Realizator: Związek Stowarzyszeń "Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD"

Dofinansowanie ze środków KSOW: 60 000 zł

Opis przesłany przez Partnera KSOW


10. Kuźnia wiedzy i doświadczeń w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu

Realizator: Gmina Dzierżoniów

Dofinansowanie ze środków KSOW: 51 568,50 zł

Opis przesłany przez Partnera KSOW


Partnerzy KSOW zrealizowali w 2019 r. 10 projektów, a łączna kwota dofinansowania ze środków KSOW wyniosła 476 541,67 zł