Projekty Partnerów KSOW z 2017 r.

1. Święto Sera i Wina. Spotkanie Regionów

Realizator: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dofinansowanie ze środków KSOW: 29 636,05 zł


2. XI Kaczawskie Warsztaty Artystyczne w Dobkowie - promocja sieci współpracy w Krainie Wygasłych Wulkanów

Realizator: Stowarzyszenie Kaczawskie

Dofinansowanie ze środków KSOW: 13 994,45 zł

Zaproszenie na stronie Partnera KSOW


3. Dolnośląski Dzień Pszczelarza

Realizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Dofinansowanie ze środków KSOW: 19 619,71 zł

Relacja na stronie Partnera KSOW


4. Święto Mleka

Realizator: Powiat Kamiennogórski

Dofinansowanie ze środków KSOW: 26 666 zł


5. Udział SM KaMos w Targach Pyszna Polska

Realizator: Spółdzielnia Mleczarska KaMos

Dofinansowanie ze środków KSOW: 4 465,28 zł


6. Festyn "Dolnośląska wieś zaprasza 2017"

Realizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Dofinansowanie ze środków KSOW: 19 590,23 zł

Relacja na stronie Partnera KSOW


7. XXII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Piotrowicach

Realizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Dofinansowanie ze środków KSOW: 19 665,97 zł


8. Organizacja 41 edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Realizator: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dofinansowanie ze środków KSOW: 18 361,03 zł


9. Działalność międzynarodowej sieci "muzeów domowych" (ze szczególnym uwzględnieniem segmentu dolnośląskiego) w 2017 r. jako czynnika kulturalnego i społeczno-gospodarczego rozwoju obszarów wiejskich

Realizator: Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe

Dofinansowanie ze środków KSOW: 5 458,51 zł


10. Tworzenie sieci współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania oraz podniesienie wiedzy Lokalnych Grup Działania w zakresie PROW 2014-2020 na obszarze Dolnego Śląska

Realizator: Związek Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD

Dofinansowanie ze środków KSOW: 39 999,27 zł


11. Rozwój obszarów wiejskich i aktywizacja środowiska wiejskiego w Gminie Radków poprzez organizację szkoleń i warsztatu dla mieszkańców

Realizator: Gmina Radków

Dofinansowanie ze środków KSOW: 14 782,39 zł


12. Rolnictwo wspierane społecznie - zmiejszenie barier wejścia na rynek dla dolnośląskich produktów żywności wysokiej jakości

Realizator: Stowarzyszenie Żywność dla Przyszłości

Dofinansowanie ze środków KSOW: 17 643 zł


13. Wsie tematyczne jako idea aktywizacji społecznej i ekonomicznej oraz zachowania dziedzictwa dolnośląskich wsi

Realizator: Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja

Dofinansowanie ze środków KSOW: 16 858 zł


14. Doświadczenia, które łaczą - wymiana wiedzy pomiędzy partnerami KSOW

Realizator: Gmina Dzierżoniów

Dofinansowanie ze środków KSOW: 38 761,27 zł


15. Edukacja przyrodniczo-leśna jako narzędzie działań na rzecz odtwarzania, ochrony i wzmacniania ekosystemów związanych z leśnictwem na obszarze Doliny Baryczy

Realizator: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród

Dofinansowanie ze środków KSOW: 34 700 zł


16. Realizacja audycji telewizyjnej pt. "Zrób to ze smakiem"

Realizator: Telewizja Polska S.A. oddział we Wrocławiu

Dofinansowanie ze środków KSOW: 67 195,44 zł


Partnerzy KSOW zrealizowali w 2017 r. 16 projektów, a łączna kwota dofinansowania ze środków KSOW wyniosła 387 396,60 zł