Projekty Partnerów KSOW z 2018 r.

1. XXIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Książ 2018

Realizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Dofinansowanie ze środków KSOW: 85 147,87 zł


2. Święto Sera i Wina. Spotkanie Regionów

Realizator: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dofinansowanie ze środków KSOW: 37 439,31 zł


3. Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór

Realizator: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

Dofinansowanie ze środków KSOW: 15 000 zł


4. Podejmowanie inicjatyw środowiska wiejskiego w Gminie Radków poprzez uzyskanie umiejętności i kwalifikacji w zakresie przetwarzania produktów rolniczych

Realizator: Gmina Radków

Dofinansowanie ze środków KSOW: 18 910,58 zł


5. Rolnictwo wspierane społecznie - Badanie szans rozwoju małych gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku w aspekcie produkcji żywności wysokiej jakości

Realizator: Stowarzyszenie "Żywność dla Przyszłości"

Dofinansowanie ze środków KSOW: 22 511,50 zł


6. III Konferencja Naukowa "Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i jakości wina w Polsce WINNICA-TECHNOLOGIA-ENOLOGIA-ZDROWIE"

Realizator: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dofinansowanie ze środków KSOW: 12 792,27 zł


7. Realizacja audycji telewizyjnej pt. Zrób to ze smakiem

Realizator: Telewizja Polska S.A., oddział we Wrocławiu

Dofinansowanie ze środków KSOW: 71 845,44 zł


8. Pomysł na sukces - wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami KSOW

Realizator: Gmina Dzierżoniów

Dofinansowanie ze środków KSOW: 48 123,70 zł


Partnerzy KSOW zrealizowali w 2018 r. 8 projektów, a łączna kwota dofinansowania ze środków KSOW wyniosła 311 770,67 zł