Projekty Partnerów KSOW z 2021 r.

1.  Dobre praktyki krajowe, zagraniczne oraz własne dolnośląskich LGD - źródłem wiedzy i współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania

Realizator: Związek Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD”

Dofinansowanie ze środków KSOW: 70 000 zł

Link do opisu na stronie Partnera KSOW


2.  XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Książ 2021

Realizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Dofinansowanie ze środków KSOW: 119 591,94 zł

Link do relacji na stronie Partnera KSOW


3. Wspieranie rozwoju regionalnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie i wdrażanie dedykowanych modeli biznesowych dla branży rolno-spożywczej

Realizator: Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o.

Dofinansowanie ze środków KSOW: 32 800 zł

Link do opisu na stronie Partnera KSOW


4.  Realizacja audycji telewizyjnej pt. „Zrób to ze smakiem”

Realizator: Telewizja Polska S.A., Oddział Terenowy we Wrocławiu

Dofinansowanie ze środków KSOW: 90 600 zł

Link do audycji na stronie Partnera KSOW


5. „Między Ślężą a Sową – wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w oparciu
o walory turystyczne regionu”

Realizator: Gmina Dzierżoniów

Dofinansowanie ze środków KSOW: 56 128 zł

Link do opisu na stronie Partnera KSOW


6. Wyjazd studyjny pn. „Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i poprawy jakości wina lokalnego”

Realizator: Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Społecznego

Dofinansowanie ze środków KSOW: 35 000 zł

Link do opisu na stronie Partnera KSOW


7.  Wsparcie rozwoju aktywności społecznej w Gminie Świerzawa po pandemii

Realizator: Gmina Świerzawa

Dofinansowanie ze środków KSOW: 13 743,40 zł

Link do opisu na stronie Partnera KSOW


8.  Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu obszarów wiejskich poprzez organizację szkoleń dla mieszkańców

Realizator: Gmina Radków

Dofinansowanie ze środków KSOW: 19 649,25 zł

Link do opisu na stronie Partnera KSOW

Zaproszenie na szkolenia dla rolników


Partnerzy KSOW zrealizowali w 2021 r. 8 projektów, a łączna kwota dofinansowania ze środków KSOW wyniosła 413 379,26 zł