Baza Partnerów KSOW

Wyczyść filtry
Łabiszyński Dom Kultury
kujawsko-pomorskie, Inne niż wyżej wymienione
Łabiszyński Dom Kultury prowadzi szerokorozumianą działalność kulturalną promując aktywność społeczną i proponując różne formy działalności i twórczości kulturalnej. Organizujemy imprezy warsztaty spotkania festyny wystawy koncerty na terenie całej…
Gminny Dom Kultury w Skrwilnie
kujawsko-pomorskie, Inne niż wyżej wymienione
Gminny Dom Kultury w Skrwilnie działa od 2021 roku. Tworzymy kulturę przyjazną i dostępną dla wszystkich mieszkańców gminy Skrwilno. Nasza oferta jest elastyczna dostosowana do zmieniających się potrzeb społeczeństwa i nieustannie się rozwija. Każdą…
Ochotnicza straż pożarna w Krzywogońcu
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
1prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom i innym zagrożeniom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną organami samorządowymi i innymi podmiotami. 2udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie…
Stowarzyszenie Biskupiczanie w Biskupicach
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
We wrześniu 2021 roku stowarzyszenie zorganizowało ze środków własnych „Święto Biskupic” czyli imprezę podczas której zebrano 22.05000 zł na cele charytatywne. Rok później stowarzyszenie zorganizowało ponownie „Święto Biskupic”. Tym razem na cel…
Sandra Kowalska
kujawsko-pomorskie, Osoba fizyczna
Jestem opiekunem Świetlicy Wiejskiej w Krzywogońcu aktywnie uczestniczę w życiu sołectwa Krzywogoniec oraz współpracuje z tamtejszym Stowarzyszeniem.
Liga Powiatowa – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
• Prowadził rundę wiosenną sezonu 2021/2022 w rozgrywkach piłki nożnej powiatu sępoleńskiego gdzie udział brało 12 drużyn • Złożył ofertę do Zarządu Powiatu sępoleńskiego uzyskując środki finansowe na kwotę 2.000zł na opłacenie obsługi sędziowskiej…
Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Program działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce jest szeroki i wynika głównie z potrzeb kobiet wiejskich i ich rodzin oraz potrzeb wsi i rolnictwa. Jest stale dostosowywany do zmieniających się warunków zewnętrznych i wzbogacany o nowe formy…
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W NOWYM BRZEŹNIE
wielkopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Jesteśmy organizacją która działa nieprzerwanie od 60 lat. Staramy się jednoczyć społeczność lokalną organizując zabawy dożynki i tematyczne spotkania.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie
kujawsko-pomorskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Instytucja działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej jej aktywizacji oraz budowania lokalnej tożsamości w oparciu o działalność kulturalną.
Stowarzyszenie NASZA NADZIEJA w Kołaczkowie
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
aktywizacja środowisk wiejskich poprzez zagospodarowanie wolnego czasu i zacieśnienie więzi międzypokoleniowej. Organizowanie różnych spotkań festynów wyjazdów.