Baza Partnerów KSOW

Wyczyść filtry
Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R.
wielkopolskie, Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywizuje społeczność lokalną i promuje obszar oraz wspiera i upowszechnia realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Zrealizowane przedsięwzięcia: 1.…
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej
pomorskie, Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej jest młodą organizacją, która powstała w maju 2015 r. Proces tworzenia LGD został zainicjowany przez Fundację LGD – Naszyjnik Północy oraz Stowarzyszenie LGR Pojezierze Krajeńskie w związku z realizowanymi…
LGD „Wszyscy Razem”
mazowieckie, Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” jako potężny kreator zmian zachodzących na obszarach wiejskich w latach 2007-2013 stworzyła warunki dla rozwoju obszarów wiejskich, aktywizując społeczność lokalną, a także promując dany region. Realizacja…
Stowarzyszenie LGD "Dolina Giełczwi"
lubelskie, Lokalna Grupa Działania
W latach 2009-2015 LGD wdrażało LSR na obszarze trzech gmin: Piaski, Rybczewice i Trawniki. W poprzedniej strategii wyznaczono następujące cele ogólne:  Cel ogólny 1.: Podniesienie poziomu i jakości życia na obszarze LSR poprzez rozwój turystyki,…
BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz
podlaskie, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Głównym profilem naszej działalności jest organizacja i prowadzenie szkoleń i warsztatów z obszarów informatycznych, prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej (w tym także rolniczej), biznesowych, marketingowych, zarządzania jakością,…
GMINA DĄBROWA TARNOWSKA
małopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Dąbrowa Tarnowska aktywnie działa na rzecz rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich. Wykorzystuje wszystkie możliwe środki zewnętrzne służące rozwojowi lokalnej społeczności poprzez budowę infrastruktury (cała gmina jest…
Hamda Trade Sp. z o.o (Etno Cafe)
dolnośląskie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
Hamda Trade, właściciel marki Etno Cafe. Importer oraz palarnia kaw rzemieślniczych. Firma powstała w 2012 roku, siedziba firmy mieści się we Wrocławiu jednak działa na terenie całej Polski. W ciągu 4 lat udało nam się: - stworzyć stabilne i…
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie
śląskie, Inne niż wyżej wymienione
GCKSiT zajmuje się prowadzeniem wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Godów. W szczególności do zadań podstawowych GCKSiT należy organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej poprzez…
Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
łódzkie, Lokalna Grupa Działania
LGD powstało z inicjatywy gmin wspólnie podejmujących działania na rzecz rozwoju regionu, skupionych w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. Stowarzyszenie powstało w celu współpracy między lokalnymi władzami, organizacjami oraz odpowiedzialnymi…
LGD "Bractwo Kuźnic"
śląskie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Bractwo Kuźnic" powołane zostało w 2008 roku i obejmuje swoim zasięgiem obszar gmin : Boronów, Kamienica Polska, Konopiska, Poczesna, Starcza. Wdrożyliśmy Lokalną Strategię Rozwoju w ramach osi 4 LEADER…