Baza Partnerów KSOW

Wyczyść filtry
KOŁO OSPODYŃ WEIEJSKICH w ŚCIENNEM
zachodniopomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Działalność na rzecz integracji środowiska wiejskiego działalność na rzecz ochrony środowiska organizacja i uczestnictwo w festynach budowa bezpiecznego miejsca na organizację festynów i spotkan
ELSTAR Elżbieta Staroń
mazowieckie, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Organizacja i obsługa imprez turystycznych w kraju z tematem przewodnim Mój region - moja mała Ojczyzna. Promocja Północnego Mazowsza możliwości wykorzystania dóbr naturalnych jako marki regionu. Jestem wieloletnim licencjonowanym pilotem i…
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini
dolnośląskie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
Przedmiotem działalności Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini jest m.in. dostawa i rozprowadzenie wody odprowadzenie ścieków wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych unieszkodliwianie niektórych rodzajów odpadów budowa dróg kołowych…
Koło Gospodyń Wiejskich Raciążanki w Raciążku
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
KGW Raciążanki w Raciążku powstało 8 lipca 2021r. Koło liczy 20 członkiń i nadal się rozwija. Na co dzień współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Raciążku wspólnie organizując wydarzenia kulturalnych min Smaki wsi kujawskiej promując produkty…
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionalnego Kuźnia
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzyszenie powstało w roku 2012 w celu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Do głównych zadań jakie postawili sobie członkowie Stowarzyszenia należą działania na rzecz rozwoju regionalnego w zakresie a nauki edukacji oświaty…
Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych
kujawsko-pomorskie, Szkoła lub placówka oświatowa
Jesteśmy szkołą która integruje i wspiera społeczność lokalną nie tylko poprzez spełnianie naszej podstawowej roli jako placówki oświatowej ale także poprzez tworzenie przyjaznych warunków dla działalności stowarzyszeń i lokalnych grup inicjatywnych.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie
kujawsko-pomorskie, Inne niż wyżej wymienione
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury jest koordynatorem działalności kulturalnej na terenie gminy Koronowo. Poza kreowaniem kultury kieruje on również pracą ponad 30 świetlic wiejskich. Ośrodek jest inicjatorem zarówno działań kulturalnych jak i…
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie
kujawsko-pomorskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji od lat prowadzi różnego rodzaju imprezy skierowane do lokalnej społeczności. Są to m. in. imprezy plenerowe dożynki spotkania rajdy rowerowe turnieje sportowe. Kładziemy nacisk również na dzieci z terenu…
fundacja smacznego
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Fundacja smacznego powstała w 2010 roku i jest organizacją skupioną na wspieraniu i promocji kultury i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizacja do 2021 roku działała w Toruniu organizując cykliczny festiwal…
Fundacja BORYNA Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Działamy w zakresie wykorzystywania muzyki jako wszechstronnego narzędzia służącego podniesieniu jakości życia człowieka na wielu płaszczyznach m.in. rozwoju kulturalnego integracji społecznej wielopokoleniowej poprawy zdrowia zwiększenia…