Baza Partnerów KSOW

OSP Mała Klonia

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Mała Klonia 21
89-520 Gostycyn

Numer telefonu: 886493840
Adres e-mail: osp.malaklonia@op.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w leśnictwie
  • Innowacje w ochronie środowiska
  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Ochotnicza straż pożarna jest instytucją o bardzo szerokim wachlarzu celów działalności. Podstawowym celem dla OSP jest realizacja ochrony przeciwpożarowej. Funkcjonuje także jako ośrodek kulturalno – wychowawczy dla młodzieży. Udział w zawodach i sportach sportowo-pożarniczych oraz turniejach wiedzy młodzieży, aktywizacja społeczna. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, wydarzeniach kulturalnych wsi, kreowanie postaw ekologii i ochrony środowiska. Udział w projektach na rzecz poprawy bezpieczeństwa środowiska, działań prezciwpożarowych, edukacji swoich członków.

Data rejestracji: 08.12.2016