Baza Partnerów KSOW

Siedlisko Role Rafal Sniegocki

Forma prawna:
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Adres siedziby:
pomorskie
Role 14A
77-200 Role

Numer telefonu: +48 602 200 959
Adres e-mail: rafaltomasz.sniegocki@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Małe gospodarstwa rolne
  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

Opis dotychczasowej działalności:

Gospodarstwo ekologiczne, hodowla bydła rasy Highland cattle,

agroturystyka, kort tenisowy z sztuczną nawierzchnią,

Data rejestracji: 08.12.2016