Baza Partnerów KSOW

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
6761926004

REGON:
351240471

Adres siedziby:
małopolskie
Plac Matejki 5/6
31-157 Kraków

Numer telefonu: 12-4302443
Strona WWW: www.fpds.pl, www.produktlokalny.pl
Adres e-mail: rafal.serafin@fpds.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Innowacje w łańcuchach żywności

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
  • Marketing produktów rolnych
  • Przetwórstwo produktów rolnych

Opis dotychczasowej działalności:

Nasze najważniejsze osiągnięcie to wykreowanie lokalnego systemu żywnościowego pn. Produkt Lokalny z Małopolski (PLM), który umożliwia rolnikom i małym przetwórcom sprzedawać swoje produkty bezpośrednio konsumentom. System PLM bazuje na sieci Klubów Zakupowych, systemie certyfikacji gospodarstw i produktów oraz franczyzę Marchewka Bistro. Wypracowaliśmy rozwiązania organizacyjne, informatyczne, prawne, przetwórcze, dystrybucyjne. Stworzyliśmy rozwiązanie Inkubatora Kuchennego w wersji centralizowanej (wybudowaliśmy ze Stow. Gościńcem 4 Żywiołów Inkubator w Stryszowie) oraz w wersji rozproszonej opartym na kuchniach domowych. Nasza Kampania Legalna Żywność Lokalna, zainicjowana w 2013, doprowadziła do licznych zmian legislacyjnych, które umożliwiły rolnikom przetwórstwo i sprzedaż produktów żywnościowych z upraw własnych. Jesteśmy zainteresowani dzieleniem się i powielaniem naszych doświadczeń w celu zwiększenia liczby rolników sprzedających w lokalnych systemach żywnościowych funkcjonujących w konwencji krótkich łańcuchów. Więcej www.produktlokalny.pl

Data rejestracji: 08.12.2016