Baza Partnerów KSOW

Fundacja NASZE ZOO

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
7251869408

REGON:
473189620

Adres siedziby:
łódzkie
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź

Numer telefonu: 502659957
Strona WWW: zielp.pl
Adres e-mail: zielonymnaprawo@interia.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w ochronie środowiska
  • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
  • Transfer wiedzy

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Ochrona wód
  • Zachowanie różnorodności biologicznej
  • Rolnictwo ekologiczne

Opis dotychczasowej działalności:

Fundacja „NASZE ZOO” istnieje od 2003 roku i od 2011 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Jest wydawcą czasopisma „Zielonym na prawo”, wpisanego 18 marca 2010 r. do rejestru dzienników i czasopism pod numerem 1189 w Sądzie Okręgowym w Łodzi, Biblioteka Narodowa oznaczyła symbolem: ISSN 2300-1151.

Naszym hasłem przewodnim jest: "Ekonomiczna ekologia gwarantem zdrowego rozwoju".

Naszą misją są harmonijne zmiany w przyrodzie oparte na proekologicznej gospodarce, zaangażowaniu prospołecznym wszystkich ludzi i doświadczeniu wynikającym z naszej historii, mające pozostawić przyszłym pokoleniom świat lepszy i piękniejszy, niż ten który jest obecnie.

Celem Fundacji jest:

1. Działanie na rzecz ekologii, zrównoważonego rozwoju oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

2. Działanie na rzecz ochrony zagrożonych gatunków fauny i flory oraz restytucji zagrożonych gatunków

3. Działanie na rzecz poprawy warunków bytowych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem miejskiego ogrodu zoologicznego w Łodzi

4. Podnoszenie świadomości ekologicznej i potrzeby harmonijnego rozwoju społeczeństwa

5. Promocja rolnictwa ekologicznego, technologii paliw alternatywnych, odtwarzalnych źródeł energii, ekologicznych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej, pozysku ziemi na rzecz rolnictwa ekologicznego - wśród ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem promocji takiej wśród osób niepełnosprawnych

6. Pomoc osobom niepełnosprawnym i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

w szczególności: pomoc dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie prowadzących lub chcących prowadzić działalność gospodarczą lub bezrobotnych poszukujących zatrudnienia

7. Pomoc dla osób i firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych jak i promocji tych firm oraz ich wyrobów na arenie międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań proekologicznych

8. Promocja integracji europejskiej w jej aspekcie ekologicznym i w aspekcie harmonijnego rozwoju społeczeństwa

9. Współpraca z innymi organizacjami oraz wszelkimi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz ochrony przyrody, w szczególności ochrony zagrożonych gatunków fauny i flory, oraz na rzecz osób niepełnosprawnych i na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, zarówno w kraju, jak i za granicą

10. Promocja wolontariatu, w tym wolontariatu pracowniczego, jako formy aktywizacji społecznej, zwłaszcza osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz integracji organizacji pozarządowych

 

Data rejestracji: 09.12.2016