Baza Partnerów KSOW

Fundacja European Foresight Institute

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
9571077615

REGON:
361052603

Adres siedziby:
pomorskie
Aleja Grunwaldzka 5
80-236 Gdańska

Numer telefonu: +48 601 539 984
Adres e-mail: fundacjaefi@hotmail.com

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Budowanie marki terytorialnej
  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

Jesteśmy organizacją młodą. Specjalizujemy się w doradztwie, rewitalizacji przestrzeni miejskich i wiejskich. Strategiami rozwoju

Data rejestracji: 14.12.2016