Baza Partnerów KSOW

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Forma prawna:
Jednostka naukowa/ uczelnia wyższa

NIP:
5250012188

Adres siedziby:
mazowieckie
Twarda 51/55
00-818 Warszawa

Numer telefonu: (22) 6978938
Adres e-mail: konrad@twarda.pan.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Transfer wiedzy
  • Doradztwo rolnicze

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Odnowa wsi
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN (IGiPZ PAN) został utworzony w 1953 r. Instytut jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce.

Silną stroną IGiPZ PAN jest międzynarodowa współpraca naukowa, obejmująca w ostatnich latach m.in. udział pracowników w ponad 50 programach i projektach naukowych oraz praktycznych. Ponadto w ostatniej dekadzie realizowano około 200 innych krajowych projektów badawczych, praktycznych, ekspertyz, itd. Pracownicy IGiPZ PAN publikują rocznie około 400 pozycji bibliograficznych, w tym we własnych czasopismach i seriach wydawniczych.

W ramach Instytutu funkcjonuje Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego w skład którego wchodzą doświadczeni naukowcy reprezentujący szerokie spektrum zainteresowań badawczych:

- przestrzenne zagospodarowanie obszarów wiejskich;

- procesy społeczno-ekonomiczne na obszarach wiejskich;

- metodologia badań wsi;

- rozwój wsi w Europie Środkowej;

- małe miasta i strefy podmiejskie;

- organizacja przestrzenna rolnictwa;

- rozwój lokalny.

Data rejestracji: 09.12.2016