Baza Partnerów KSOW

Stowarzyenie na rzecz rozwoju Gminy Bobrowo "Aktywna Gmina"

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
8741634713

REGON:
871598684

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Bobrowo
87-327 Bobrowo

Numer telefonu: 56 4951824 i 56 49 51825/prezes/
Strona WWW: bobrowo.samorzad.org.pl /zakladka Stowarzyszenia/
Adres e-mail: gk19@op.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w ochronie środowiska
  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Głównym celem Stowarzyszenia jest:

1) wszechstronny rozwój Gminy Bobrowo z uwzględnieniem rozwoju

przedsiębiorczości i zmniejszeniem bezrobocia,

2) organizacja i wdrażanie pomocy dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci,

którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i nie mogą sobie z nią poradzić.

w 15-o leciu działalności naszego Stowarz. zorganizowaliśmy 11 spotkań integracyjnych z osobami niepełnosprawnymi-patrz strona www.

3)upowszechnianie i rozwój kultury, oraz ochrona dziedzictwa i tradycji

lokalnej.- Prowadzimy Izbę Dziedzictwa Kulturowego im. ppłk pilota Jana Zumbacha ,

5) zbieranie i dokumentacja materiałów dotyczących ludzi zasłużonych

dla Gminy i regionu celem zachowania w pamięci ich zasług.

Zorganizowaliśmy 5 wieczornic o ludziach społecznikach w ostatnim 100-u leciu i wydaliśmy książkę/ kobiety KGW, strażacy, nauczyciele, księża i sołtysi/

Promujemy ciekawe miejsca historycznie, zabytki, pasje lotnicze itd. / patrz strona www/

Data rejestracji: 09.12.2016