Baza Partnerów KSOW

Powiat Leski

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
6881244572

REGON:
371034980

Adres siedziby:
podkarpackie
Rynek 1
38-600 Lesko

Numer telefonu: 13 469 7124
Strona WWW: www.powiat-leski.pl
Adres e-mail: promocja@powiat-leski.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Małe gospodarstwa rolne
  • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych
  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Marketing produktów rolnych
  • Produkty ze znakami jakości
  • Promowanie dobrostanu zwierząt

Opis dotychczasowej działalności:

Organizacja Targów Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa - AGROBIESZCZADY.

Data rejestracji: 09.12.2016