Baza Partnerów KSOW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

Adres siedziby:
pomorskie
ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

Numer telefonu: 586800570, 503124612
Strona WWW: www.lgdstolem.pl
Adres e-mail: biuro@lgdstolem.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

LGD Stolem realizowała z sukcesem lokalną strategię rozwoju na lata 2009-2015 z PROW 2007-2013, gdyż rozdysponowała 97% przyznanych środków. Obecnie wdrażamy RLKS z PROW 2014-2020 oraz realizujemy inne inicjatywy społoczno - gospodarcze.

Data rejestracji: 12.12.2016