Baza Partnerów KSOW

Lepsze jutro twórzmy dziś

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5020071282

REGON:
020698611

Adres siedziby:
dolnośląskie
ul. Dworcowa 95
59-180 Gaworzyce

Numer telefonu: 782666876
Strona WWW: https//www.facebook.com/lepszejutrotworzmydzis
Adres e-mail: lepsze.jutro@gaworzyce.com.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Lepsze jutro twórzmy dziś to organizacja która podejmuje tematy związane z animacją przestrzeni wiejskiej edukacją twórczą na wsi oraz budowaniem oferty wsi. Jesteśmy organizatorem zimowego Festiwalu Dobrych Życzeń kawiarenek społecznych oraz inicjatorem lokalnej gry kulinarnej którą pragniemy rozwijać.

Data rejestracji: 27.07.2022