Baza Partnerów KSOW

Stowarzyszenie Szczeciński Bazar Smakoszy

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
9552558414

REGON:
389532592

Adres siedziby:
zachodniopomorskie
Chmielewskiego 18
70-028 Szczecin

Numer telefonu: 729197005
Adres e-mail: biuro@szczecinskibazarsmakoszy.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Marketing produktów rolnych

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Rolnictwo ekologiczne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie Szczeciński Bazar Smakoszy jest podmiotem ekonomii społecznej przekształconym w przedsiębiorstwo społeczne którego misją jest reintegracja osób na rynek pracy. Nasz główny projekt Szczeciński Bazar Smakoszy jest trwającym już szósty rok coniedzielnym przedsięwzięciem będącym miejscem gdzie rolnicy wytwórcy producenci restauratorzy handlarze i rękodzielnicy mogą oferować swoje wysokiej jakości produkty klientom. Jesteśmy największym cotygodniowym eventem o tym charakterze w Polsce - zarówno pod względem liczby wystawców jak i zajmowanych metrów kwadratowych wydarzenia.

Data rejestracji: 30.08.2022