Baza Partnerów KSOW

Gmina Ludwin

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
5050123397

REGON:
431019610

Adres siedziby:
lubelskie
Ludwin 51
21-075 Ludwin

Numer telefonu: 81 757 09 01
Strona WWW: www.gminaludwin.pl
Adres e-mail: a.klimkiewicz@gminaludwin.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Ludwin do lasy jeziora parki więc potencjał turystyczny jest ogromny gmina stara się zbudować swoją markę promując produkty lokalne. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i są rozpoznawalne przez turystów . Sukces Gminy to inwestycje drogowe zagospodarowanie terenu wokół jezior rozwój gospodarki wodno- ściekowej rozwój OZE . Gminy Ludwin stwarza warunki lokalnej społeczności do ich integracji poprzez organizacje warsztatów daje im perspektywy do dalszego rozwoju wspólnych inicjatyw. Liczba kół gospodyń wiejskich tylko potwierdza że jest to dobry kierunek.

Data rejestracji: 17.11.2022