Baza Partnerów KSOW

Koło Gospodyń Wiejskich Raciążanki w Raciążku

Forma prawna:
Inne niż wyżej wymienione

NIP:
8911635374

REGON:
389454142

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Wysoka 4
87-721 Raciążek

Numer telefonu: 609 005 263
Adres e-mail: b.a.kozlowscy@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej

Opis dotychczasowej działalności:

Koło Gospodyń Wiejskich Raciążanki w Raciążku zajmuje się prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo kulturalnej w środowiskach wiejskich prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości kobiet inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi upowszechnianiem i rozwojem form współdziałania gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej rozwojem kultury ludowej w tym w szczególności rozwojem kultury lokalnej i regionalnej oraz wykonywaniem innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi i podejmowaniem działań na rzecz środowisk wiejskich.

Data rejestracji: 06.04.2023