Baza Partnerów KSOW

Koło Gospodyń Wiejskich w Będargowie Trzy Korony

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5882445869

Adres siedziby:
pomorskie
Cegielnia 11
84-217 Będargowo

Numer telefonu: 504385053
Strona WWW: Facebook Koło Gospodyń Wiejskich w Będargowie Trzy Korony
Adres e-mail: kgw.trzykorony@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

KGW w Będargowie Trzy Korony realizuje spotkania dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych o różnej tematyce kulinarne warsztatowe świąteczne. Bierze czynny udział w uświetnianiu wydarzeń społecznych gminnych integracyjnych zbiórek charytatywnych itp. Promuje kulturę kaszubską i regionalną. Poszukuję i pisze projekty i organizuje wydarzenia aktywizujące społeczność lokalną. Sukcesy grant z Fundacji Banku Pekao SA na zakup bluz kaszubskich dla KGW realizacja projektu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi w ramach konkursu Gminy Szemud udział w programie Fundacji Biedronki - Danie Wspólnych Chwil

Data rejestracji: 05.05.2024