Baza Partnerów KSOW

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Grodzisko Owidz

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
5922279852

REGON:
385190798

Adres siedziby:
pomorskie
Rycerska 1
83-211 Owidz

Numer telefonu: 519849145
Strona WWW: www.owidz.pl
Adres e-mail: kontakt@owidz.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Budowanie marki terytorialnej
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Grodzisko Owidz realizuje działania z zakresu edukacji upowszechniania kultury i sportu. Jest organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym regionalnym i ogólnopolskim. Koordynuje i wspiera inicjatywy lokalne działając na terenie świetlic wiejskich Gminy Starogard Gdański. Realizuje szereg projektów kultywujacych regionalne tradycje i wartości propagujących dziedzictwo kulturowe słowiańszczyzny.

Data rejestracji: 29.05.2024