|

Spot promujący dobre praktyki PROW 2014-2020

Zapraszamy do obejrzenia spotu promującego projekty zrealizowane w ramach PROW 2014-2020, które mogą być uznane za przykłady dobrych praktyk.

Spot jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Link do spotu