|

[Operacja partnera KSOW] „Łączy nas folklor – tradycja w Gminie Żukowice”

Zamieszczamy przesłany przez partnera KSOW opis operacji pn. „Łączy nas folklor – tradycja w Gminie Żukowice”. Operacja jest realizowana w 2023 roku przez gminę Żukowice.