|

[Operacja partnera KSOW] Tradycja i nowoczesność dolnośląskiej wsi - promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Zamieszczamy przesłany przez partnera KSOW opis operacji pn. Tradycja i nowoczesność dolnośląskiej wsi - promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.  Operacja jest realizowana w 2023 roku przez Lokalną Grupę Działania Dobra Widawa.