|

[Operacja partnera KSOW] "Dolnośląska wieś. Atlas możliwości - paszport do sukcesu”.

Zamieszczamy przesłany przez partnera KSOW opis operacji pn. "Dolnośląska wieś. Atlas możliwości - paszport do sukcesu”.  Operacja jest realizowana w 2023 roku przez Dolnośląską Organizację Turystyczną.