|

[Relacja] Wyjazd studyjny dla partnerów KSOW

W dniach 2-5.10.2023 r. partnerzy KSOW z naszego województwa wzięli udział w wyjeździe studyjnym do województwa podkarpackiego. Celem wyjazdu była identyfikacja i rozpowszechnianie przykładów operacji zrealizowanych w ramach priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich, w tym w szczególności partnerów KSOW, w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów. W wyjeździe wzięło udział 40 osób.

2 i 3 października grupa z Dolnego Śląska spędziła na obszarze działania Rybackiej LGD Roztocze. Odbyło się kilka prezentacji i spotkań z beneficjentami PROW 2014-2020, w tym:

- wizyta i prezentacja ośrodka rekreacyjno-turystycznego „Karczma Dębowy Dwór” w Rudzie Różanieckiej,

- prelekcja pn. „RLGD Roztocze” jako dobry przykład wykorzystania w kreatywny sposób funduszy unijnych na obszarach wiejskich,

- prezentacja i poczęstunek od producenta serów domowych LEDA – SER z Wólki Krowickiej jako producenta produktu lokalnego z Roztocza,

- prezentacja oferty firmy PRO-MAZ Marcin Mazurek w kontekście obsługi ruchu turystycznego i eventów oraz nowoczesnych narzędzi promocji w branży turystycznej,

- wizyta i prezentacja w fabryce soków w Bełżcu jako przykładu rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich w oparciu o produkcję własnych soków z ekologicznych sadów,

- 2 wizyty w karczmach rybackich – Karpiówka w Bełżcu i Chata rybaka w Bondyrzu oraz prezentacje tych projektów.

4 października na obszarze działania LGD „Zielone Bieszczady” partnerzy KSOW odwiedzili niekomercyjny inkubator przetwórstwa lokalnego w Moczarach w gminie Ustrzyki Dolne. Następnie odbyły się wizyty i prezentacje projektów pn.: „Budowa tężni solankowej w miejscowości Ustrzyki Dolne” zrealizowanego przez Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne „Źródła Karpat” oraz „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Ustrzyki Dolne poprzez budowę skatepark”, które zostały dofinansowane ze środków PROW 2014-2020.

5 października grupa z Dolnego Śląska zapoznała się z ostatnimi 2 projektami: „Zakup innowacyjnej linii pralniczej wykonującej całościowe procesy prania metodą wodną” w Lesku oraz „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Miasta Zagórz poprzez utworzenie ogólnodostępnego skweru”.

Każdej prezentacji i spotkaniu towarzyszyły rozmowy z właścicielami obiektów lub przedstawicielami beneficjentów, co umożliwiło wymianę dobrych praktyk i doświadczeń oraz omówienie trudności przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków PROW 2014-2020. Wyjazd był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Zdjęcia z wyjazdu można obejrzeć na stronie UMWD.