|

[Operacja partnera KSOW] Wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń wśród mieszkańców obszarów wiejskich Dolnego Śląska

Zamieszczamy przesłany przez partnera KSOW opis operacji pn. Wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń wśród mieszkańców obszarów wiejskich Dolnego Śląska.  Operacja jest realizowana w 2023 roku przez Związek Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD”